chrome 빗썸 거래소 사이트는 크롬 브라우저에 최적화되어 있습니다. 안정적인 서비스를 위해 크롬 브라우저 이용을 권장합니다. DOWNLOAD
즐겨찾기 KRW 보유자산
 • 현재가
 • 변동률(당일)
 • 거래금액(24H)
 1. -
  - -
  -
 2. -
  - -
  -
 3. -
  - -
  -
 4. -
  - -
  -
 5. -
  - -
  -
 6. -
  - -
  -
 7. -
  - -
  -
 8. -
  - -
  -
 9. -
  - -
  -
 10. -
  - -
  -
 11. -
  - -
  -
 12. -
  - -
  -
 13. -
  - -
  -
 14. -
  - -
  -
 15. -
  - -
  -
 16. -
  - -
  -
 17. -
  - -
  -
 18. -
  - -
  -
 19. -
  - -
  -
 20. -
  - -
  -
 21. -
  - -
  -
 22. -
  - -
  -
 23. -
  - -
  -
 24. -
  - -
  -
 25. -
  - -
  -
 26. -
  - -
  -
 27. -
  - -
  -
 28. -
  - -
  -
 29. -
  - -
  -
 30. -
  - -
  -
 31. -
  - -
  -
 32. -
  - -
  -
 33. -
  - -
  -
 34. -
  - -
  -
 35. -
  - -
  -
 36. -
  - -
  -
 37. -
  - -
  -
 38. -
  - -
  -
 39. -
  - -
  -
 40. -
  - -
  -
 41. -
  - -
  -
 42. -
  - -
  -
 43. -
  - -
  -
 44. -
  - -
  -
 45. -
  - -
  -
 46. -
  - -
  -
 47. -
  - -
  -
 48. -
  - -
  -
 49. -
  - -
  -
 50. -
  - -
  -
 51. -
  - -
  -
 52. -
  - -
  -
 53. -
  - -
  -
 54. -
  - -
  -
 55. -
  - -
  -
 56. -
  - -
  -
 57. -
  - -
  -
 58. -
  - -
  -
 59. -
  - -
  -
 60. -
  - -
  -
 61. -
  - -
  -
 62. -
  - -
  -
 63. -
  - -
  -
 64. -
  - -
  -
 65. -
  - -
  -
 66. -
  - -
  -
 67. -
  - -
  -
 68. -
  - -
  -
 69. -
  - -
  -
 70. -
  - -
  -
 71. -
  - -
  -
 72. -
  - -
  -
 73. -
  - -
  -
 74. -
  - -
  -
 75. -
  - -
  -
 76. -
  - -
  -
 77. -
  - -
  -
 78. -
  - -
  -
 79. -
  - -
  -
 80. -
  - -
  -
 81. -
  - -
  -
 82. -
  - -
  -
 83. -
  - -
  -
 84. -
  - -
  -
 85. -
  - -
  -
 86. -
  - -
  -
 87. -
  - -
  -
 88. -
  - -
  -
 89. -
  - -
  -
 90. -
  - -
  -
 91. -
  - -
  -
 92. -
  - -
  -
 93. -
  - -
  -
 94. -
  - -
  -
 95. -
  - -
  -
 96. -
  - -
  -
 97. -
  - -
  -
 98. -
  - -
  -
 99. -
  - -
  -
 100. -
  - -
  -
 101. -
  - -
  -
 102. -
  - -
  -
 103. -
  - -
  -
 104. -
  - -
  -
 105. 즐겨찾기로 등록된 가상자산이 없습니다.
  검색된 가상자산이 없습니다.
 • 보유량
 • 평균매수가
 • 수익률
 1. 검색된 가상자산이 없습니다.
닫기

주문현황 (매수)

누적잔량 (REP) 잔량 (REP) 매수가격 (KRW)
32.67160000 32.6716 22,740
65.17160000 32.5 22,710
158.05520000 92.8836 22,700
255.35520000 97.3 22,690
575.35520000 320 22,670
575.85520000 0.5 22,660
576.08770000 0.2325 22,650
577.26690000 1.1792 22,590
1490.01870000 912.7518 22,580
1491.83780000 1.8191 22,560
1492.36080000 0.523 22,540
1510.78810000 18.4273 22,520
1512.46750000 1.6794 22,510
1566.00040000 53.5329 22,500
1566.31090000 0.3105 22,490
2136.45770000 570.1468 22,480
2176.45770000 40 22,410
2178.31210000 1.8544 22,400
2182.49570000 4.1836 22,370
2513.86050000 331.3648 22,360
2517.42510000 3.5646 22,350
2701.75760000 184.3325 22,340
2703.50590000 1.7483 22,320
2703.66800000 0.1621 22,310
2705.94590000 2.2779 22,280
2706.99590000 1.05 22,260
2716.98870000 9.9928 22,240
2821.88620000 104.8975 22,230
2998.58920000 176.703 22,220
2998.61180000 0.0226 22,210

주문현황 (매도)

누적잔량 (REP) 잔량 (REP) 매도가격 (KRW)
1.32940000 1.3294 22,800
1.67940000 0.35 22,820
13.12620000 11.4468 22,840
60.62620000 47.5 22,850
62.60220000 1.976 22,870
112.60220000 50 22,880
215.14560000 102.5434 22,890
475.14560000 260 22,930
1397.87810000 922.7325 22,950
1398.22810000 0.35 22,970
1928.38990000 530.1618 23,060
1928.62240000 0.2325 23,110
1928.97240000 0.35 23,120
1939.45900000 10.4866 23,150
2123.55900000 184.1 23,160
2126.55910000 3.0001 23,200
2131.80250000 5.2434 23,230
2135.03500000 3.2325 23,260
2135.38500000 0.35 23,280
2147.87330000 12.4883 23,290
2197.87330000 50 23,300
2200.87330000 3 23,340
2299.75980000 98.8865 23,380
2355.00320000 55.2434 23,400
2355.23570000 0.2325 23,410
2360.58570000 5.35 23,430
2465.58570000 105 23,500
2470.58570000 5 23,510
2485.58570000 15 23,560
2491.06160000 5.4759 23,570

거래완료

체결시간 체결가격 (KRW) 체결량 (REP)
2020-07-11 08:26:24 22,690 5.923600000000000000
2020-07-11 08:26:24 22,690 0.6973
2020-07-11 08:26:24 22,690 1.2844
2020-07-11 07:46:17 22,800 0.767500000000000000
2020-07-11 07:46:17 22,800 0.2325
2020-07-11 07:44:19 22,710 401.4511
2020-07-11 07:44:18 22,710 1.3548
2020-07-11 07:44:18 22,710 2.66
2020-07-11 07:43:46 22,610 6.4787
2020-07-11 07:43:43 22,610 9.6795
2020-07-11 07:43:41 22,610 1.3672
2020-07-11 07:43:41 22,610 0.6458
2020-07-11 07:37:19 22,620 20.6579
2020-07-11 07:37:10 22,620 0.709
2020-07-11 07:37:10 22,620 1.2928
2020-07-11 07:36:53 22,720 7.9624
2020-07-11 07:36:51 22,720 3.9519
2020-07-11 07:36:51 22,720 27
2020-07-11 07:36:14 22,720 0.5
2020-07-11 07:36:12 22,720 27.5
2020-07-11 07:35:42 22,730 0.0962
2020-07-11 07:34:28 22,730 7.9038
2020-07-11 07:34:08 22,730 0.5
2020-07-11 07:34:08 22,730 27.5
2020-07-11 07:33:07 22,730 0.1085
2020-07-11 07:31:23 22,730 7.8915
2020-07-11 07:29:59 22,740 7.0298
2020-07-11 07:29:00 22,720 14.0018
2020-07-11 07:28:08 22,720 4.401408450704225352
2020-07-11 07:27:57 22,720 2
확인
승인하기
취소